Acasa | ACTUALITATE | Traficul de mărfuri în porturile maritime românești a crescut. Noi investiții în Portul Constanța

Traficul de mărfuri în porturile maritime românești a crescut. Noi investiții în Portul Constanța


image

Traficul total de mărfuri înregistrat în primul semestru al anului 2018 în porturile maritime românești, Constanța, Midia și Mangalia, a fost de 26,98 milioane tone, cu 8,8% mai mult decât în primul semestru 2017 (când s-au înregistrat 24,81 milioane tone).

Din traficul total înregistrat în primul semestru al anului 2018, traficul maritim a fost 21.630.991 tone (19.459.584 tone în primul semestru 2017), iar cel fluvial a reprezentat 5.358.135 tone (5.351.386 tone în primul semestru 2017).

Pentru traficul maritim, creșterea în perioada analizată reprezintă 11,16%, iar pentru cel fluvial 0,13%.

Creșteri semnificative de trafic s-au înregistrat în cazul produselor petroliere (de la 2,27 milioane tone în primul semestru 2017, la 3,27 milioane tone în primul semestru 2018), petrol brut (de la 3,22 milioane tone la 3,35 milioane tone), minereuri și deșeuri neferoase (de la 1,53 milioane tone la 2,02 milioane tone), combustibili minerali solizi (de la 0,91 milioane tone la 1,83 milioane tone), produse metalice (de la 1,10 milioane tone la 1,19 milioane tone), îngrășăminte de la 1,29 milioane tone la 1,58 milioane tone), articole diverse de la 3,22 milioane tone la 3,30 milioane tone).

A scăzut traficul de cereale în primul semestru 2018 la 6,41 milioane tone (de la 7,52 milioane tone în primul semestru 2017), minereuri de fier, deșeuri de fier (de la 1,89 milioane tone la 1,82 milioane tone).

Traficul de containere a totalizat, în primul semestru al anului 2018, 3.300.077 tone, respectiv 342.256 TEU, comparativ cu primul semestru 2017 când au fost înregistrate 3.229.497 tone, respectiv 349.402 TEU. Cantitativ, creșterea este de 2,19%, iar în ceea ce privește numărul de TEU-uri, se înregistrează o scădere de 2,05%.

Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimii șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

  • Valoarea proiectului conform cererii de finanțare este de : 227.833,3 mii lei (48.982.700 euro).
  • Indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați prin HG nr.42/08.02.2018.

În cadrul obiectivului “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimii șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța” se vor realiza următoarele activități:

  • Lucrări de dragaj

Sunt prevăzute 17 zone pentru a aduce adâncimile la cota de proiectare pe o suprafața de 1.815.655,80 mp.

Se va adânci șenalul de acces către portul de lucru și se va realiza adâncirea bazinului portului de lucru propriu-zis (de la 7 metri la 9 metri) pe o suprafață de 371.286,70 mp.

  • Lucrări aferente cheurilor din portul de lucru

Adâncirea portului de lucru de la 7 metri la 9 metri impune și execuția unor lucrări de stabilitate a cheurilor aferente.

Soluția constructivă constă în extinderea spre apă a cheurilor existente (pe o lungime de 1.250 metri liniari) prin executarea unei estacade fundată pe un rând de coloane de beton armat, care să creeze noul front de acostare a navelor cu capacitate sporită.

  • Sistem hidrografic (inclusiv nava hidrograf)

Se va achiziționa și pune în funcțiune un sistem hidrografic și o navă hidrograf ce va fi capabilă să îmbarce toate echipamentele hidrografice și auxiliare necesare pentru monitorizarea adâncimilor din bazinele și șenalele portuare, pentru planificarea, urmărirea și calculul de volume în activitatea de dragaj pentru asigurarea siguranței navigației, cât și pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice-prin efectuare de inspecții subacvatice hidroacustice.

Au fost semnate contractele pentru realizarea proiectului de investiție „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)”


Au fost semnate contractele pentru realizarea proiectului de investiție „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)” și au fost emise Ordinele de începere a lucrărilor, astfel:

Contractul de lucrări nr. 24823/15.06.2018 a fost semnat de CN APM SA Constanța, în calitate de beneficiar, și de Asocierea SC ABC VAL SRL Constanța– SC EURO CONSTRUCT SA – SC VAMIG SRL Constanța – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, în calitate de antreprenor, lider de asociere fiind SC ABC VAL SRL Constanța. Obiectul contractului este: proiectare, execuție și finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni.

Valoarea contractului este 14.421.650,85 lei (fără TVA).

Contract de servicii de consultanță și supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiție „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)”, nr. 22496/30.05.2018, a fost semnat de CN APM SA Constanța, în calitate de beneficiar, și de Asocierea SC TPF CPROJECT SRL București – TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL Madrid, Spania, în calitate de consultant/inginer.

Valoarea contractului este 583.310 lei (fără TVA), durata contractului este de 37 de luni de la data de începere a contractului.

Prin Actul Adițional nr.1, înregistrat cu nr. 25846/22.06.2018, la contractul sectorial de servicii nr. 22496/30.05.2018, cu articol unic se prevede:

SC TPF CPROJECT SRL va fi denumită în continuare SC TPF INGINERIE SRL.

Astfel, asocierea va fi formată din SC TPF INGINERIE SRL și TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, reprezentată de SC TPF INGINERIE SRL – lider de asociere.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020, Axa Prioritară 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul Obiectivul Specific 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.

Bugetul proiectului este de: 25.778.122 lei (cu TVA), din care: 75% rata de finanțare UE – 14.269.477 lei și 25% contribuție de la Bugetul de Stat - 4.756.492 lei, durata de execuție fiind de 37 de luni.

Perioada de implementare a proiectului:  01.06.2018 – 30.06.2021.

Obiectivul principal urmărit de CN APM SA Constanța este creșterea traficului portuar prin dezvoltarea infrastructurii.

Sunt prevăzute lucrări pentru modernizarea Danei nr.80, instalarea de noi echipamente pentru dană adecvate primirii de nave de cereale mai mari, precum și extinderea infrastructurii feroviare până la parcul de silozuri. Prin alocarea danei 80 pentru alte activități se eficientizează utilizarea danelor de mare adâncime existente în portul Constanța.

Realizarea racordului CF va conduce la suplimentarea traficului feroviar și prin aceasta la eficientizarea sistemului feroviar din sectorul fluvio-maritim al portului și al celui din țară.

Prin realizarea investiției va crește atractivitatea portului Constanța în comparație cu celelalte porturi din bazinul Mării Negre.

 Voteaza articol
0

Aboneaza-te la feed-ul de comentarii Comentarii (0 postat):

Adauga comentariul tau comment
Va rugam introduceti codul din imagine:
  • email Trimite unui prieten
  • print Versiune pentru printat